คณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนาร่วมฟังธรรมเทศนาจาก พระครูสุนทรสารวัฒน์ (หลวงปู่ศักดิ์ สุณทโร) ในงานอายุวัฒนมงคล มุฑิตาสักการะ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ณ พุทธธรรมสถาน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่ คณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา ได้เรียนบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมอนุโมทนาสร้างมหากุศลในพระศาสนา ร่วมกันสละทรัพย์ปัจจัยสร้างพุทธสถาน เพื่อทำนุบำรุงและบูรณะซ่อมแซมพุทธธรรมสถาน ณ สำนักหน่อแก้วพระพุทธศาสนา น้อมถวายมหาสังฆทาน แด่ ภิกษุ สามเณร โดย พระครูสุนทรสารวัฒน์ (หลวงปู่ศักดิ์ สุณทโร) เป็นประธานสงฆ์ และเพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับ ภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ผู้สืบทอดสายธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ธ.)

ดูบทความหลักที่: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลถวายมหาสังฆทานและสมทบทุนบูรณะศาสนสถาน ณ พุทธธรรมสถาน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ประมวลภาพมหาสังฆทาน ณ พุทธธรรมสถาน เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยมหากุศลที่ท่านได้สร้างนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญ มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ทุกๆ ท่าน อันประกอบด้วย จตุรพิธพรชัย ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกท่าน ทุกประการเทอญ.

เกี่ยวกับเรา

เผยแผ่หลักธรรมตามพระไตรปิฎก สืบทอดเจตนารมย์พระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลา ๕,๐๐๐ ปี

ปฏิบัติธรรมสืบสานเจตนารมณ์พระเดชพระคุณคุณูปมาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ธ) และรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร โดย ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ)

นอบน้อม เชิดชู ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ทุกๆ พระองค์

สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลังสืบไป

ติดต่อเรา

ศาลาภิรมย์ธรรม ๘๕/๑ ม.๓ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

สถานที่ตั้ง

เว็บไซต์หน่อแก้ว

norkaewplace@gmail.com

หน่อแก้วแฟนเพจ

หน่อแก้ววิปัสสนา

๐๘๔-๕๓๔๘๗๒๙ (คุณประสาทพร)

๐๘๔-๕๑๗๘๐๔๕ (คุณอาทิตย์)

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์ อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา