คณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนาร่วมฟังธรรมเทศนาจาก พระครูสุนทรสารวัฒน์ (หลวงปู่ศักดิ์ สุณทโร) ในงานอายุวัฒนมงคล มุฑิตาสักการะ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ณ พุทธธรรมสถาน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่ คณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา ได้เรียนบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมอนุโมทนาสร้างมหากุศลในพระศาสนา ร่วมกันสละทรัพย์ปัจจัยสร้างพุทธสถาน เพื่อทำนุบำรุงและบูรณะซ่อมแซมพุทธธรรมสถาน ณ สำนักหน่อแก้วพระพุทธศาสนา น้อมถวายมหาสังฆทาน แด่ ภิกษุ สามเณร โดย พระครูสุนทรสารวัฒน์ (หลวงปู่ศักดิ์ สุณทโร) เป็นประธานสงฆ์ และเพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับ ภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ผู้สืบทอดสายธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ธ.)

ดูบทความหลักที่: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลถวายมหาสังฆทานและสมทบทุนบูรณะศาสนสถาน ณ พุทธธรรมสถาน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ประมวลภาพมหาสังฆทาน ณ พุทธธรรมสถาน เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยมหากุศลที่ท่านได้สร้างนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญ มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ทุกๆ ท่าน อันประกอบด้วย จตุรพิธพรชัย ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกท่าน ทุกประการเทอญ.